fbpx

Zbrojarz

Zbrojarz w największym uproszczeniu zajmuje się wykonywaniem stalowych komponentów niezbędnych do budowy każdej infrastruktury – budynków, drów, mostów i wielu innych. Głównie są to szkielety i siatki zbrojeniowe, w które docelowo wlewa się beton.

Zakres obowiązków zbrojarza

W zakresie obowiązków zbrojarza znajduje się przygotowywanie i montaż stali zbrojeniowej. W szczególności zajmuje się czyszczeniem, prostowaniem, cięciem, gięciem, montowaniem siatek i szkieletów zbrojeniowych oraz układaniem ich w formach i deskowaniach. Zbrojarz jednocześnie niejednokrotnie w obowiązkach ma przygotowanie stali zbrojeniowej, transport i składowanie materiałów.

Warunki pracy

Zbrojarz pracuje w różnorodnych warunkach. Roboty związane z produkcją wykonuje w halach produkcyjnych, zaś montaż zbrojenia odbywa się na wolnym powietrzu, na terenie budowy. Utrudnieniami w pracy są często wąskie przejścia oraz ustawione rusztowania. Szczególnie trudno zbrojarzom pracuje się podczas wykonywania robót drogowo-mostowych, robót melioracyjnych lub hydrotechnicznych, zwłaszcza tych prowadzonych w głębokich wykopach czy na wysokości.

Zagrożenia w pracy z jakimi musi liczyć się każdy zbrojarz są przede wszystkim możliwe urazy ciała, które mogą zdarzyć się podczas obsługi maszyn, pracy na wysokości, czy też w głębokich wykopach. Elektronarzędzia, z którymi ma do czynienia w wykonywaniu pracy zbrojarz narażają go na porażenie prądem. Praca spawalnicze mogą doprowadzić do poparzeń, wybuchów i uszkodzenia wzroku. Wszystkie zagrożenia, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy zbrojarza zazwyczaj mają miejsce na skutek nieumiejętnego obsługiwania maszyn, nieodpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy lub pracy bez nadzoru i nie przestrzegania zasad BHP.

Przeciwwskazania, predyspozycje i wykształcenie

Przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu zbrojarza jest lęk wysokości, zaburzenia równowagi, wady wzroku i słuchu i alergie.

Jeśli chodzi o osobowość zbrojarza to ważne aby charakteryzował się dużą rzetelnością, wysoką samodyscypliną, samokontrolą, sumiennością, wytrzymałością na długotrwały wysiłek oraz odpornością na stres.

Wymagania, które musi spełniać kandydat zainteresowany pracą jako zbrojarz to ukończenie szkoły o profilu budowlanym. Do pracy upoważnia również ukończenie kursów organizowanych przez Zakłady Doskonalenia Rzemiosła i odbycie wymaganych praktyk. Praktyki odbywają się pod okiem majstra.

Zbrojarz ma możliwość zatrudnienia się na budowach drogowo-mostowych, melioracyjnych, budynków a także może otworzyć własną działalność gospodarczą wykonując usługi w zakresie swojej specjalizacji.

Zarobki kamieniarza

Mediana zarobków w Polsce na stanowisku zbrojarza wynosi 3590 zł brutto.

Nasza agencja poszukuje zbrojarzy do pracy w Niemczech i Francji. W Niemczech nasi kandydaci mogą zarobić 15 000 – 17 000 zł brutto przy 180h pracy w miesiącu. We Francji mogą liczyć na podobne wynagrodzenie. Wszystko zależy też od obecnego kursu euro. Powyższe stawki są przeliczane zgodnie z kursem z kwietnia 2023, czyli 1 euro = 4,7 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku zbrojarza za granicą to zgłoś się do nas.