fbpx

Monter konstrukcji stalowych

Monter konstrukcji stalowych jest podstawowym zawodem w branży budowlanej. Jest to osoba odpowiedzialna za tworzenie konstrukcji. W zakresie jego zadań jest przygotowywanie wszystkich elementów aluminiowych i metalowych, które następnie są montowane w danej inwestycji.

Monter konstrukcji stalowych ma szerokie uprawnienia. W związku z tym ma możliwość wykonywania różnorodnych modeli konstrukcji z zastosowanie aluminium, czy metalu, w tym silosów.

Zakres obowiązków montera konstrukcji stalowych

Do głównych zadań montera konstrukcji stalowych należy montaż, zabezpieczenie oraz konserwacja konstrukcji, którą przygotował. Od specjalisty wymaga się prawidłowego wykorzystywania narzędzi oraz urządzeń, a również przeprowadzania kontroli ich stanu.

Zadania wykonywane przez montera konstrukcji stalowych są wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w rysunkach technicznych. W związku z tym specjalista musi posiadać perfekcyjną umiejętność odczytywania rysunków i planów technicznych.

Czynności, które wykonuje monter są bardzo szerokie. Podczas pracy monter konstrukcji stalowych wykonuje z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi podwieszanie, spawanie, przycinanie, mierzenie, uszczelnianie i zgrzewanie. Jest to zawód wielozadaniowy i wymagający wielu różnorodnych umiejętności.

Wykształcenie

Od każdego montera konstrukcji stalowych wymaga się ukończenia szkoły technicznej. Ponadto każdy kandydat musi mieć odbyte praktyki. Wielu specjalistów musi posiadać odpowiednie uprawnienia m.in. spawalnicze. Musi posiadać przeszkolenie na wybranych maszynach i sprzęcie technicznym. Ponadto fachowiec powinien ciągle się dokształcać i brać udział w kursach poszerzających jego kwalifikacje zawodowe.

Niezbędna jest duża wiedza z fizyki. Specjalista musi znać się na właściwościach materiałów i ich stropów. Umieć obliczać dopuszczalne naprężenia oraz wiedzieć jak konstrukcja reaguje na zmiany temperatury. Jest to ciężka praca fizyczna, więc nie każdy sprawdzi się w tym zawodzie.

Kompetencje monterów

Kompetencje jakie powinien posiadać każdy fachowiec to dokładność, opanowanie, spostrzegawczość i zdolność do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych. Predyspozycje zawodowe jakie musi posiadać to dobry wzrok i słuch, sprawność manualna, refleks oraz koordynacja wzrokowo-ruchowa. Przeciwwskazaniami do wykonywania tego zawody jest lęk wysokości, padaczka, choroby układu oddechowego oraz zaburzenia równowagi.

Rozpoczęcie pracy na stanowisku montera konstrukcji stalowych jest długą drogą. Na specjaliście spoczywa ogromna odpowiedzialność za wykonaną pracę i bezpieczeństwo konstrukcji, mimo tego jest do bardzo dobrze płatny zawód. Opłaca się przejść tak długą drogę edukacji by stać się cenionym specjalistą.

Pracownik może być zatrudniony przy budowach mostów, wież, słupów, masztów, silosów. Może zajmować się budową konstrukcji okrętów, rusztowań, wyciągów górniczych oraz innych tego typu konstrukcji.

Zarobki

Mediana zarobków w Polsce na stanowisku montera konstrukcji stalowych wynosi 3900 zł brutto.

Nasza agencja poszukuje monterów konstrukcji stalowych, najczęściej monterów silosów do pracy w Niemczech i Francji. W Niemczech nasi kandydaci mogą zarobić 12 000 – 14 000 zł brutto przy 180h pracy w miesiącu. We Francji mogą zaś liczyć na wynagrodzenie 8 640 – 10 080 zł brutto. Wszystko zależy też od obecnego kursu euro. Powyższe stawki są przeliczane zgodnie z kursem z kwietnia 2023, czyli 1 euro = 4,7 zł.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku montera konstrukcji stalowych za granicą to zgłoś się do nas.