Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z informacji, jak je gromadzimy i przechowujemy. Korzystając z serwisu internetowego pod adresem „www.euro-kontakt.eu”, wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce prywatności.

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Eurokontakt Serwis Sp. z o.o. z siedzibą Katowicach, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000665002, oraz nasi partnerzy-pracodawcy z którymi współpracujemy. Współpraca ta ma na celu ma na celu realizację zadań pośrednictwa pracy, wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jakie dane gromadzimy?

Podczas korzystania z Naszego serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko, e-mail, telefon, umiejętności, oraz o przesłanie swojego CV, mającego na celu zbieranie informacji o znajomości języków obcych, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zadań związanych z przedstawieniem oferty pracy oraz procesu rekrutacji.

Gromadzone przez nas informacje wykorzystujemy wyłącznie do celów, na które wyraziłeś zgodę, a to dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych i przedstawiania ofert pracy, kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa. Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu powinieneś skontaktować się z nami.

Bezpieczeństwo i poufność

Wykorzystujemy wszelkie techniczne i organizacyjne sposoby, by zapewnić bezpieczeństwo Twoim danym osobowym i chronić je przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem, przypadkową utratą, modyfikacją, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem.

Postanowienia końcowe

Przystępując do korzystania z serwisu euro-kontakt.eu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.


Głównym zadaniem naszej firmy są usługi doradcze i pośrednictwa pracy skierowane do osób poszukujących zatrudnienia oraz do pracodawców którzy są zainteresowani pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

KONTAKT
EUROKONTAKT SERWIS SP. Z O.O.
ul. 8 Marca 2 lok. 6, 35-065 Rzeszów
NR LICENCJI: 15892

Główne biuro:
ul. Powstańców Śląskich 5
53 – 332 Wrocław
Pon.-piąt. 8:00-17:00
Tel. 71 338 42 63
Fax: 71 716 08 24
@: praca@euro-kontakt.eu
@: twojapraca@euro-kontakt.eu

ZOSTAW KONTAKT

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)